Koncepcija team buildinga podrazumijeva snalaženje u novom okruženju,  sa istim ljudima, sa zadanim aktivnostima koje se moraju riješiti. Drugim riječima to je niz zabavnih, strateških igara koje tim vaših uposlenika mora riješiti. Moraju se snalaziti u novoj situaciji, zajedno pronalaziti i ostvarivati rješenja, podržavati jedni druge i na kreativan i zabavan način, jedni drugima pomoći da prođu kroz određene teškoće. U biti, tako je i na poslu.

Iako je takmičenje i rješavanje određenih problema, trudimo se da naši teambuilding programi kod vaših zaposlenika bude i osjećaj zajednice, pripadnosti, zabave i smijeha. Naši teambuilding programi obuhvaćaju razne kreativne fizičke i mentalne aktivnosti, na otvorenom, u prirodi, kao i u zatvorenom prostoru.

Svrha Team building programa

  • poboljšanje komunikacije između zaposlenih pod stresom
  • razvijanje timskog duha i samopouzdanja
  • kreativno rješavanje problema
  • otkrivanje novih vrijednosti i sposobnosti sudionika
  • priprema za bolje snalaženje u novim situacijama
  • poštovanje ličnog i ravnopravnog odnosa unutar grupe
  • razvijanje međusobne tolerancije i samokritike
  • druženje, rekreacija i zabava

-programski plan vaših aktivnosti i ciljeva vašeg team buildinga pravimo po želji klijenata